Impressum

International Forestry Students’ Association an der Universität für Bodenkultur Wien,
Abkürzung IFSA LC BOKU
ÖH BOKU z.H. IFSA LC BOKU
Augasse 2-6
1090 Wien
Telefon: +436648197532
E-Mail: ifsa.boku@gmail.com
ZVR-Zahl 641408035

Advertisements